top of page

Privātuma politika

SIA “FIDEA”, reģ.nr.40003600120, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija, (turpmāk – FIDEA), ir Datu Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Informācija par persona datu apstrādi

Šī Privātuma politika izskaidro, kā FIDEA apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi Kompetences centru finansējuma piesaistes pakalpojumu ietvaros, izmantojot Kompetences Centru Vadības Sistēmu (turpmāk KCVS) un/vai FIDEA mājas lapu https://www.fidea.lv. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko FIDEA saņem no klientiem, mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, personām, kas piesakās darbā, Kompetences centriem, Kompetences centru vadības sistēmas lietotājiem un to pārstāvētajām organizācijām.

Personas datu ievākšana un izmantošana

Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat FIDEA pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata. FIDEA informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes https://kcvs.fidea.lv vai arī no uzņēmuma FIDEA pārstāvjiem paziņojums, informācija, kas ir saistīta ar Jūsu lietotāja konta paroli vai konta statusa izmaiņām, paziņojums/atgādinājums par nepieciešamajiem dokumentiem FIDEA pakalpojuma sniegšanai vai arī cita informācija, kas ir tieši saistīta ar FIDEA pakalpojumu un FIDEA saistībām attiecībā uz finansējuma piesaistes, maksājumu dokumentu sagatavošanas un konsultāciju pakalpojumiem attiecībā pret Kompetences Centru un/vai Pētījuma veicēju. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni https://kcvs.fidea.lv vai https://www.fidea.lv, FIDEA var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

• tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

• katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

• kcvs.fidea.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

• IP adreses;

• citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu FIDEA interneta vietņu izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

FIDEA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem un KCVS sistēmā apkopo un uzglabā maksājumu pieprasījumu informāciju, kas satur personas informāciju saistībā ar pētījumu veicēju attaisnojamajiem izdevumiem, pētījumu gaitu un citiem aspektiem, šādiem mērķiem:

• Izpildīt FIDEA pienākumu sniegt pakalpojumu Kompetences centriem un Pētījumu veicējiem saistībā ar noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem.

• Maksājumu pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana Centrālajā Finanšu un Līgumu aģentūrā;

• Skaidrojumu un precizējumu sagatavošana iesniegšanai Centrālajā Finanšu un Līgumu aģentūrā;

• Informācijas sniegšana Kompetences centra padomei, valdei un pārvaldes institūcijām;

• Efektīvai Kompetences centru pārvaldības procesu sekmēšanai;

• Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;

• Jaunumu izsūtīšana. FIDEA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;

• Leģitīmās intereses nodrošināšanai;

• Līguma izpildei ar Kompetences centriem un Pētījumu veicējiem, kuri veic pētījumus Kompetences centrā, kam ir līguma attiecības ar FIDEA.

Personas datu glabāšanas ilgums

FIDEA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā FIDEA var realizēt savas leģitīmās intereses;

• kamēr FIDEA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai noslēgtajiem līgumiem ar Kompetences centriem un/vai Pētījumu veicējiem;

• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

bottom of page