top of page
1N2A0458 - 1.JPG

Izaugsmē balstīta 
attīstība

Par FIDEA

Ikviena iespēja dalīties ar profesionālo pieredzi un zināšanām ir virzība uz izcilības sasniegšanu!

1N2A0428.JPG

Vīzija

Latvija kā inovāciju un tehnoloģiju līderis Ziemeļeiropā. Līdzdarbojoties kompetenču centru un inovāciju klasteru attīstībā, FIDEA ir sasniegusi savu augstāko profesionālo sniegumu. 

Misija

FIDEA profesionālās konsultācijas inovāciju un tehnoloģiju attīstībā, uzņēmumu un valsts ilgtspējīgai izaugsmei. Viena no uzņēmuma spēcīgākajām konkurētspējas  priekšrocībām ir profesionālā pieredze sinerģijas veidošanā inovatīvu uzņēmēju, pētniecības organizāciju un valsts institūciju sadarbībai.

bottom of page