top of page
1N2A0458 - 1.JPG

Izaugsmē balstīta 
attīstība

FIDEA ir finanšu un vadības konsultāciju uzņēmums ar padziļinātu izpratni par inovāciju attīstības iespējām. Sniedzot konsultācijas klientiem, situācijas analīzi un izvērtējumu uzņēmuma speciālisti veic no inovāciju un tehnoloģiju attīstības perspektīvas. 

Uzņēmuma 20 darbības gados iegūto pieredzi un ekspertīzi novērtē Latvijas vadošie uzņēmumi, valsts un pašvaldības institūcijas, Eiropas Savienības institūcijas, profesionālās organizācijas.

 

Savu ieguldījumu, Latvijas kā reģiona inovācijas centra attīstībā, uzņēmums sniedz jau kopš 2006.gada, kad uzsāka sadarbību ar LU Cietvielu fizikas institūtu. Stiprinot uzņēmuma specializāciju inovāciju attīstībā, FIDEA līdzdarbojās Kompetences centru platformas izveidē, kas ar savu darbību turpina veicināt pētniecības, uzņēmējdarbības un valsts stabilu attīstību.

 

Ikviena iespēja dalīties ar profesionālo pieredzi un zināšanām ir virzība uz izcilības sasniegšanu.

1N2A0428.JPG

Vīzija

Latvija kā inovāciju un tehnoloģiju līderis Ziemeļeiropā. Līdzdarbojoties kompetenču centru un inovāciju klasteru attīstībā, FIDEA ir sasniegusi savu augstāko profesionālo sniegumu. 

Misija

FIDEA profesionālās konsultācijas inovāciju un tehnoloģiju attīstībā, uzņēmumu un valsts ilgtspējīgai izaugsmei. Viena no uzņēmuma spēcīgākajām konkurētspējas  priekšrocībām ir profesionālā pieredze sinerģijas veidošanā inovatīvu uzņēmēju, pētniecības organizāciju un valsts institūciju sadarbībai.

bottom of page