top of page
1N2A0430 - 1.JPG

Veiksmes stāsti

Nozīmīgākie projekti, kas raksturo pieredzes dažādību, veido veiksmes stāstus un iedvesmo jauniem projektiem.

Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) izstrāde.

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma izstrādāta nacionāla mēroga pētniecības un inovācijas stratēģija tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību un lielāku resursu efektivitāti.

Glass with water_edited.jpg

Uz inovācijām balstīta izaugsmes potenciāla analīze (Slovēnija).

Pēc Slovēnijas Republikas Ekonomikas ministrijas pasūtījuma 2014. gadā ir izstrādāta Slovēnijas ekonomisko aspektu analīze, definējot prioritārās nozares inovāciju attīstībai valstī.

Energoresursu taupības risinājumu ieviešanai nepieciešamā finansējuma piesaiste.

Projektu sagatavošana un izstrāde, lai veicinātu energoresursu ietaupījumu uzņēmumu ražošanas procesā. Finansējumu saņēma tādi energoietilpīgi uzņēmumi kā, piemēram, AS “Graanul Invest’, AS “Kurekss,” AS “Latvijas Maiznieks” un citi. 

Folder stack_edited.jpg
2.png

Finansējuma piesaiste jaunu produktu ieviešanai ražošanā un infrastruktūras izveidei.

Finansējumu saņēmuši tādi ražošanas uzņēmumi kā, piemēram, AS “Dobeles dzirnavnieks”, AS “HansaMatrix” , AS “Tenax”, AS “CTB” un citi. Kopumā vairāk nekā 200 projektiem piesaistīts finansējums 250 milj. eiro apjomā.

Ražošanas procesu digitalizācija uzņēmumā. 

Izstrādāts projekts ražošanas procesu digitalizācijai un piesaistīts finansējums projekta ieviešanai uzņēmumā AS “Dobeles dzirnavnieks”,  AS “Graanul Invest”, AS “Kurekss” un citiem. 

KIN-11_edited.jpg
KIN-5_edited.jpg

Stratēģiskās konsultācijas un platformas izstrāde.

Zinātniskās darbības starptautiskā novērtējuma platformas izstrāde Rīgas Stradiņu universitātē, Rīgas Stradiņu slimnīca un citi.

Stratēģiskās konsultācijas pētniecības veikšanai.

Stratēģiskās konsultācijas pētniecības veikšanai ES līdzfinansēto pētījumu veikšanai Latvijas meža nozarē, elektronikas nozarē, farmācijas nozarē gan uzņēmumiem, gan bezpeļņas organizācijām un citos. 

Image by Phil
bottom of page