Analysing Data

FIDEA ir finanšu un vadības konsultāciju uzņēmums

Mēs atrodam klientiem labākās attīstības iespējas un palīdzam tās realizēt

 
A presentation at the office

Izsludināta programma jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

2022.gada 5.jūlijs

2022.gada 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē ir apstiprināta Atveseļošanās fonda investīcijas programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, kuras mērķis ir nodrošināt pārejas finansējuma piešķiršanu Kompetences centriem, lai varētu nodrošināt pētniecības un attīstības projektu īstenošanu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei.


Atbalsta programmas kopējais finansējumu 25 miljoni EUR.

Accountant at Work

Atbalsts uzņēmumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai

2022.gada 10.jūnijā.

2022.gada 7.jūnija Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta Atveseļošanās fonda atbalsta programma, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai.
Atbalsts uzņēmumiem būs pieejams kā finanšu institūcijas "Altum" aizdevums vai kā "Altum" paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai.
Maksimālā aizdevuma summa 5 milj. EUR ar aizdevuma termiņu līdz 20 gadiem. Maksimālais kapitāla atlaides apmērs - 30%, bet ne vairāk kā 1,5 milj. EUR, pēc tam, kad projekts būs realizēts un tiks sasniegti mērķa rādītāji.

Financial Consultation

Izsludināta LIAA un ALTUM investīciju projektu atbalsta programma

2022. gada 7. februāris

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra (LIAA) un ALTUM izsludinājusi pieteikšanos jaunajai lielo investīciju projektu atbalsta programmai, kas domāta Latvijas vidējiem un lielajiem uzņēmumiem attīstības projektiem, sākot no 10 miljoniem eiro.


Attiecināmās izmaksas:

 • Jaunu iekārtu iegādei;

 • Ēku iegādei, būvniecībai (nepārsniedzot 40% no attiecināmajām izmaksām);

 • Nemateriāliem aktīviem.

Atbalsta intensitāte 30% no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsts vienam projektam ir 3 milj. eiro, bet maksimālais – 10 milj. eiro.


Nosacījumi atbalsta saņemšanai:

 • Uzņēmums atbilst vidēja vai liela komersanta statusam;

 • Projekti tiek veikti viedās specializācijas prioritārajos virzienos;

 • Plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai

 • Plānotās projekta investīcijas ir vismaz 10 miljoni eiro;

 • Projekta īstenošana vēl nav uzsākta.


Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 18. aprīlis.


2022. gada 9. februārī FIDEA rīkos tiešsaistes sarunu, kuras laikā dalībniekiem tiks sniegta detalizētāka informācija par jauno programmu, tās nosacījumiem, izpildāmajiem kritērijiem un pieteikšanās kārtību.

Analyzing Graphs

Plānotās ES struktūrfondu programmas 2022.gada sākumā

2021.gada 29.septembris

Šobrīd tiek skaņoti MK noteikumi sekojošām ES fondu programmām, kas  būs pieejamas 2022.gada sākumā:


1.P&A -  inovatīvām, jaunām iekārtām 

 • aizdevuma summa - 250 000 EUR līdz 5 000 000 EUR;

 • aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem;

 • pašu līdzdalība – vismaz 10%.

Piemērs:
Iekārtu izmaksas  1 000 000.00EUR
(Aizdevums (līdz 90%)    900 000.00EUR
Atmaksa no fondiem (līdz 20% no kredīta summas)    180 000.00EUR

2. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā
Aizdevums ar granta elementu (aizdevums līdz 10 milj EUR, max atbalsts 2 000 000 EUR, granta elements 30-50% (atkarībā no uzņēmuma statusa (lielais/vidējais/mazais uzņēmums)), līdz 20 gadiem).

Attiecināmās izmaksas:

 • ēkas energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu izmaksas ēkas norobežojošajās konstrukcijās;

 • ēkas inženiersistēmu atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas;

 • būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas;

 • energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas izmaksas;

 • energoefektīvāku iekārtu iegādes izmaksas;

 • iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu rekonstrukcijas izmaksas.


Lai Jūsu uzņēmums savlaicīgi būtu gatavs veiksmīgi izmantot iespējas, piedāvājam apspriest iespējamos investīciju projektus jau tagad, lai kvalitatīvi un operatīvi varētu piesaistīt ES fondu finansējumu, kad programmu noteikumu izstrāde būs pabeigta.

Image by Michael Longmire

Finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem

2020. gada 7.aprīlis

Ir pieejams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem līdz vienam miljonam eiro , kā valsts palīdzība uzņēmumiem krīzes situācijā.
Mēs piedāvājam savu ekspertu tehnisko palīdzību pieteikuma sagatavošanā. Pakalpojums pieejams nekavējoties.
Ja jūsu uzņēmumam tas interesē, lūdzu zvaniet Agita  +371 29480623.
Finansējums ir pieejams finanšu institūcijā ”Altum”. MK Noteikumu saite.

Sazināties ar mums
 

Dalies pieredzē

 • FIDEA, Latvijas Pārtikas Kompetences centra un LPUF vebinārs "Kā iekļūt Eiropas lielveikalu ķēdēs"
  2020. g. 27. maijs 10:00 – 10:30 EEST
  Kā iekļūt Eiropas lielveikalu ķēdēs?
  SIA "Karavela" mārketinga direktors un līdzīpašnieks Jānis Endele dalīsies pieredzē, kā Karavela ar savu ražoto produkciju nonākusi līdz Eiropas lielākajām pārtikas veikalu ķēdēm un ir partneris daudziem lieliem pasaules zivju konservu zīmoliem.
  Share
 
Discussing the Numbers

Mūsu pakalpojumi

20 gadu laikā esam sekmīgi realizējuši vairāk kā 440 projektus, piesaistot saviem klientiem finansējumu vismaz 290 miljonu apmērā.

 
Business%20Meeting_edited.jpg

Finansējuma piesaiste projektiem

Mūsu kompetence ļauj mums piesaistīt finansējumu visambiciozākajiem attīstības vai pētniecības projektiem.
Nodrošinām pilnu pakalpojumu spektru – no idejas formulēšanas, projekta pieteikuma sagatavošanas līdz pēdējā maksājuma saņemšanai

Science_edited.jpg

Kompetences centru atbalsts

FIDEA pieredze ļauj atbrīvot Kompetences centrus un sadarbības partnerus no liekas birokrātijas, ļaujot tiem fokusēties uz galveno - inovācijām.

Investment%20Chart_edited.jpg

Pētniecība

Veicam  ekonomikas pētījumus, industrijas/sektoru analīzi,  politikas iniciatīvu izstrādi un  izvērtējumus. Mūsu darba rezultāti ļauj klientiem – industrijas asociācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, ministrijām un aģentūrām pieņemt informētus lēmumus savai un tautsaimniecības attīstībai.
Mūsu klienti ir valstu valdības, valsts un pašvaldību institūcijas, industriju asociācijas, uzņēmumi, kā arī Eiropas Savienības Institūcijas.
FIDEA sniedza nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijas izveidē. Viedās Specializācijas Stratēģija ir pamata dokuments, saskaņā ar kuru tiek veiktas investīcijas zinātnē un pētniecībā vairāk kā 600 miljonu euro apmērā no 2014. līdz 2020. gadam.

New%20Growth_edited.jpg

Vadības un finanšu konsultācijas

Mēs palīdzam klientiem noteikt mērķus, radīt stratēģiju to sasniegšanai un nodrošināt finanses stratēģijas realizācijai.

Vadības un finanšu konsultāciju pakalpojumi:

 • Stratēģijas izstrādes konsultācijas

 • Uzņēmuma refinansēšanas konsultācijas

 • Konsultācijas un pieteikumu sagatavošana uzņēmumu peļņas nodokļa atlaidei investīciju projektiem

 • Kapitāla investīciju piesaistes konsultācijas

 • Kredītu piesaistes atbalsts

 • Projektu vadības konsultācijas

 • Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde investīciju projektiem

Mūsu stratēģijas vadības konsultācijas palīdz veidot tādu stratēģiskās plānošanas procesu, kas ir balstīts uz situācijas izpratni, faktiem, iesaistīto pušu vienošanos un klienta personāla iesaisti.

Sazināties ar mums
Education%20Books%20Bookshelfs_edited.jpg

Valsts atbalsta konsultācijas

Mums ir ievērojama praktiska pieredze valsts atbalsta jautājumos, it īpaši tajos, kas saistīti ar pētniecību un attīstību.
Esam izstrādājuši pētniecības organizāciju vadlīnijas P&A uzskaites un nodalīšanas jautājumos. FIDEA izstrādātās vadlīnijas tiek izmantotas kā pamata dokuments pētniecības organizāciju finanšu uzskaites organizācijā.
FIDEA piedalījās likumdošanas aktu izstrādē, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus P&A ieguldījumiem.

Sazināties ar mums
Brainstorming

Kvalifikācijas celšanas politikas veidotājiem

Piedāvājam kvalifikācijas celšanas programmas politikas veidotājiem

Sazināties ar mums

Par mums

FIDEA ir finanšu un vadības konsultāciju uzņēmums. Mēs jau kopš 2002. gada atrodam klientiem labākās attīstības un finansēšanas iespējas un palīdzam tās realizēt.
FIDEA un sadarbības partneru kompetences ļauj mums būt attīstības partnerim vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Vēsture
FIDEA dibināts 2002. gadā, apvienojot spēkus uzņēmējiem no dažādam sfērām –   korporatīvo  finanšu, IT un kvalitātes vadības speciālistiem.
Mūsu klienti ir lielākie Latvijas uzņēmumi, Eiropas Savienības institūcijas, valsts institūcijas un ministrijas.
Mēs esam veikuši nozīmīgus ieguldījumus inovāciju, pētniecības un attīstības stratēģiju izstrādē gan Latvijā, gan Slovēnijā.

 

Sazināties ar mums

Sazinieties ar mums lai uzzinātu, kā mēs varam Jums palīdzēt:

 • FIDEA SIA

 • Adrese: Antonijas 5, Rīga, LV-1010, Latvija

 • e-pasts: info@fidea.lv

 • Reģistrācijas Nr:40003600120

 • PVN reģistrācijas Nr: LV40003600120

 • Banka: A/S Swedbank

 • Bankas kods: HABALV22

 • Bankas konts: LV58HABA0551002967852

 • LinkedIn

Paldies. Mēs atbildēsim Jums cik vien ātri iespējams.

Glass Buildings