top of page

Sīkdatnes

SIA “FIDEA”, reģ.nr.40003600120, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija, (turpmāk – FIDEA), ir Datu Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Kāpēc FIDEA izmanto sīkdatnes?

FIDEA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

• sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

• mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

• iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

• uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

 

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir FIDEA leģitīmā interese. FIDEA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc FIDEA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. FIDEA saista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiek reģistrēta, kā arī tiek reģistrēti konkrētā lietotāja iesniegtie dokumenti un darbības, ko šis lietotājs ir veicis ar dokumentiem. Tiesiskais pamats: FIDEA pienākums nodrošināt ES fondu piesaisti, drošu dokumentu iesniegšanu un izsekojamību

Trešo personu sīkdatnes

FIDEA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Sīkdatņu kontrole Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.youronlinechoices.com/lv). Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos FIDEA var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat FIDEA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. Ja to paredz līgums starp lietotāja pārstāvēto organizāciju un FIDEA vai netieši FIDEA līgums ar Kompetences centru paredz pakalpojumu sniegšanu lietotāja pārstāvētajai organizācijai, tad FIDEA var līgumā paredzētajā kārtībā nodot datus Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Ekonomikas ministrijai vai Finanšu ministrijai, ja tas nepieciešams klientu leģitīmo interešu aizstāvībai un to paredz likums. Personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības.

Piekļuve un datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus FIDEA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot SIA “FIDEA” birojā Rīgā, Antonijas ielā 5, LV-1010, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem, ja vien tas nav pretrunā ar FIDEA līgumu un saistībām attiecībā pret Kompetences centru vai Pētījumu veicēju. FIDEA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: fidea@fidea.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: kcvs@fidea.lv.Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

bottom of page