Kompetences centru atbalsts

Mēs palīdzam kompetences centru dalībniekiem sasniegt inovāciju mērķus

FIDEA pieredze ļauj atbrīvot Kompetences centrus un sadarbības partnerus no liekas birokrātijas, ļaujot tiem fokusēties uz galveno - inovācijām.

FIDEA klienti ir pieci kompetences centri:

Science_edited.jpg
 

Mūsu klienti

Mēs palīdzam zemāk minētajiem kompetences centriem administratīvajos un projektu vadības jautājumos.

Ja Jūs interesē realizēt inovāciju projektu un saņemt atbalstu, kādā no Kompetences centriem sazinieties ar konkrēto Kompetences centru.

Katra kompetences centra saziņas informācija ir attiecīgā kompetences centra mājas lapā. 

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs

Mēs palīdzam farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju attīstībai

Sadarbības iestāde- CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/005 noslēgts 29.04.2019.


Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles;

  • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika.


Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 11 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.


Projekts tiek īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.


Kompetences centra darbības rezultātā tiks atbalstīti vismaz 11 pētniecības projektus, vismaz 6 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas ir 11 759 808.73 EUR, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim.

Latvijas pārtikas kompetences centrs

​Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas kompetences centra ietvaros. Kompetences centrs aptver zinātniskos virzienus:

  • Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana:

  • Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana

Enerģētikas un transporta kompetences centrs

Enerģētikas un transporta kompetences centra (ETKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  •  VIEDĀ ENERĢĒTIKA VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI;

  • VIEDĀS INŽENIERSISTĒMAS UN ENERĢIJAS RAŽOŠANAS RISINĀJUMI;

  • VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS.


SIA “ETKC” kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

SIA “ETKC” kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 10 pētniecības projektus, vismaz 11 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.


Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Meža nozares kompetences centrs

SIA “Meža nozares kompetences centrs” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Meža nozares kompetences centrs

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004

Meža nozares kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

  • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.


Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, apakšjomā – “Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē”. Kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 13 pētniecības projektus, vismaz 6 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus un/vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas sastāda virs 8 miljoniem eiro, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR. Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā, no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/007

Sadarbības iestāde: CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/007 noslēgts 2019.gada 23.aprīlī.

Finansējuma saņēmējs: SIA “VMKC” (LV40203178384)

Projekta mērķis:
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs (SIA “VMKC”, turpmāk – Kompetences centrs) aptver trīs zinātniskos virzienus – viedos materiālus, biotehnoloģiju un vidi. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”.

Kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 13 pētniecības projektus, vismaz 9 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.
Projekta kopējās pētījumu izmaksas pārsniedz 7 miljonus eiro, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim